Compensate – hiilijalanjäljen kompensointimalli

24.4. alkaen UniCafe-ravintoloissa on mahdollista kompensoida lounasannosten hiilijalanjälki. UniCafe haluaa olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään.

Me UniCafessa uskomme, että arjen ilmastotekojen pitäisi olla helppoja toteuttaa. Siksi Compensate.

Yhdessä Compensaten kanssa voimme tarjota sinulle entistä helpompia tapoja vaikuttaa ilmaston hyvinvointiin. Yhteistyön kautta edistämme hiilinegatiivisuustavoitteen toteutumista. Sinäkin voit olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta aterioimalla jatkossakin UniCafessa.

Compensaten kautta voit kompensoida ateriasi hiilijalanjäljen helposti ja luotettavasti:

1. Kerro kassalla, että haluat maksaa kompensointimaksun

2. Maksu välitetään lyhentämättömänä metsityshankkeisiin

Kompensointimaksut ateriatyypeittäin:

Liha- & kanaruoat 0,15 € | Kala- & kasvisateriat 0,10 € | Vegaaniset ruoat 0,05 €

Compensate Q&A - lue lisää

Miksi Ylva lähti ensimmäisten joukossa tähän mukaan?

Ratkaisut ilmastonmuutoksen hillintään on tehtävä nyt. Ylva etsii aina uusia tapoja tarkastella toimintansa vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Yhteistyön aloittaminen Compensaten kanssa oli meille luonteva askel, sillä olimme jo kauan miettineet, kuinka saada laajennettua ilmastovastuun ymmärrystä asiakkaidemme keskuudessa. Yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Haluamme varmistaa, että meillä on tulevaisuudessa Helsinki, ja laajemmin koko maapallo, jossa on hyvä elää.

Miksi juuri kompensointimalli?

Ilmastonmuutoksen ratkaisuun ei enää ole helppoja vaihtoehtoja, eikä yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Kompensointi, tukemalla metsien suojelua ja istuttamista, on yksi tapa sitoa hiiltä ilmakehästä. Compensaten käyttäminen on tapa, joka tekee sen meidän asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Kompensointi tuo myös tuotteista ja palveluista syntyvät päästöt näkyväksi niin yksittäiselle kuluttajalle kuin yritykselle.

Tämä on kuitenkin vain ensimmäinen askel ilmastotyössämme. Seuraavien vuosikymmenten aikana jokainen yritys joutuu punnitsemaan liiketoimintansa vaikutukset ilmastoon, me olemme päättäneet olla ensimmäisten joukossa tässä työssä. Näin on pakko toimia, jos haluamme turvata tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään.

Onko kompensointi viherpesua tai anekauppaa? Viekö se vastuun pois kuluttamisesta?

Compensate ei kannusta kuluttajia kuluttamaan enemmän kompensoinnin kautta, vaan kantamaan vastuunsa siitä vahingosta, jonka aiheutamme ilmakehälle päivittäisellä toiminnallamme. Jokainen ostopäätös on ilmastoteko, ja kompensoinnin kuuluisi olla olennainen osa vastuullista kulutusta päästövähennysten lisäksi.

Auttaako kompensointi, kun kulutuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt ovat jo ilmakehässä?

Ensisijainen keino torjua ilmastonmuutosta on päästöjen vähentäminen. Mutta ihmisen elämä – asuminen, syöminen, liikkuminen – tuottaa silti päästöjä. Kompensointi mahdollistaa hiilidioksidin vähentämisen ilmakehästä näistä toiminnoista syntyvien päästöjen verran.

Kompensaatiomalli:

Miten ateriakohtainen kompensaatiomalli on muodostettu?

Lounasaterioiden kokonaispäästöt perustuvat malliannoksiin (”Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä” ConsEnv-hankkeen loppuraportti. Suomen Ympäristö, 14/2011), joiden avulla on luotu kolme päästökategoriaa; vegaani-, kasvis- ja kala- sekä lihalounas. Ateriapäästöihin on sovellettu korjauskerrointa ja saatu kompensaation euromäärä on pyöristetty ylöspäin. Asiakkaalle tarjottava kompensaatiomahdollisuus on vapaaehtoinen ostotapahtuman yhteydessä. Ateriakohtainen kompensaatio = Aterian päästö (gCO2) x korjauskerroin x kompensaatio (€/gCO2)

Miksi UniCafe on päätynyt tällaisiin luokituksiin?

UniCafeissa käytössä oleva kompensointimalli on Compensaten tekemä, se pohjautuu Suomen Ympäristökeskuksen ConsEnv-hankkeen loppuraportin malliaterioihin. Aterioiden hiilijalanjäljet on muodostettu keskiarvojen perusteella. Tämä on malli, jonka otamme nyt käyttöön ja arvioimme sen toimivuutta vuoden aikana.

Eikö malli siis ole valmis?

Malli toimivuus on validoitu ulkopuolisen arvioijan avulla ja todettu toimivaksi. Haluamme kuitenkin olla jatkuvasti kehittämässä liiketoimintaamme, tämän vuoksi tulemme arvioimaan mallia vuoden aikana. Halusimme ottaa mallin käyttöön nyt, sillä haluamme olla luomassa ratkaisuja nyt kun niitä tarvitaan.

Miksi kaikki lihat on luokiteltu samaan kategoriaan? Ja entäpä kasvis- ja kala -luokittelu?

Kompensaatiot ovat suunniteltu aterioiden hiilijalanjäljen keskiarvojen perusteella. Mallista on luotu mahdollisimman yksinkertainen, jotta sen käyttöönotto olisi helppoa. Tulemme arvioimaan mallia vuoden aikana.

Kala- ja kasvisruoka on luokiteltu yhteen sillä, useat kasvisruokamme saattavat sisältää maitotuotteita ja täten nostaa annoksen hiilijalanjälkeä.

Vegaanituotteiden hiilijalanjälki on pienin, mutta myös vegaaniruoan tuottamisesta syntyy päästöjä, tämän vuoksi myös vegaaniruoalle on annettu kompensointihinta.

Eikö kompensointihinnan tulisi olla pienempi?

Compensaten päästökompensaatio perustuu ylikompensaation, eli siihen että vähennetään hiilidioksidia ilmakehästä enemmän kuin mitä kompensoitava toiminta on sinne tuottanut. Aterioiden kompensoinnissa huomioidaan koko aterian kompensointitarve sisältäen oletetun juoman, salaatin ja leivän. Ylikompensaatiota tarvitaan, sillä ihmiskunta on historiansa aikana tuottanut ilmakehään valtavasti hiilidioksidia ja meillä on suuri hiilivelka korjattavana.