Meidän on ansaittava nuoret osaajamme

Älkää ymmärtäkö seuraavaa väärin: lastenkasvatuksessa ja henkilöstöjohtamisessa on paljon yhteistä. Tarkoitan tällä sitä, että molempien on onnistuakseen perustuttava aidosti kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen, jossa lopullinen vastuu on kasvattajalla, tässä tapauksessa siis työnantajalla. Vain avoimen dialogin kautta voimme kehittyä, vain esimerkin avulla voimme kasvattaa. On meidän käsissämme, miltä huomispäivän työelämä Suomessa näyttää.

Yksilöllisyyttä korostava aika edellyttää, että työ ja yrityksen imago vastaavat omaa maailmankatsomusta. Tämän vuoksi me yrityksenä puhumme paljon arvoistamme, näistä tärkeimpänä vastuullisuus. Haluamme avoimesti kertoa: ”Me olemme tämän näköinen työpaikka, näin me toimimme, olisitko kiinnostunut?”. Se on samalla lupaus tulevalle työntekijälle. Jos lupausta ei lunasteta, työntekijä äänestää jaloillaan.

HYY Ravintoloiden henkilökunnan ikäjakauma on varsin laaja: eläkeikää lähestyvistä nuoriin, aivan työelämän alkutaipaleella oleviin. Tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä ravintolatyö on raskasta konkareillekin, eikä toisaalta usein se hohdokkain vaihtoehto elämänsä suuntaa pohtivalle nuorelle. Työnantajan on osattava kuunnella ja tukea henkilökuntaansa työelämäpolun jokaisessa vaiheessa, tarkoittaa se sitten kouluttautumista tai mukautettua työaikaa.

Laaja ikähaitari on työyhteisölle rikkaus, samaan tapaan kuin tasainen sukupuolijakauma ja monikulttuurisuus. Korostan kuitenkin nuorten merkitystä; jos lakkaamme olemasta kiinnostavia nuorten työnhakijoiden silmissä, voimme saman tien ripustaa kauhat naulaan.

Nuoret eivät ole työnantajalle ehtymätön luonnonvara, joita lakkaamatta virtaa rekrytointikanavan kautta sisään yritykseen päätyen saumattomasti työyhteisöön integroituneiksi sitoutuneiksi ammattilaisiksi. Heidät on ansaittava. Meidän on oltava nuorten silmissä paitsi kiinnostavia, myös heidän luottamuksensa arvoisia. Työ-, kuten kasvatussuhdekaan, ei onnistu ilman molemminpuolista luottamusta.

Mistä nuoret tulevaisuuden osaajat sitten löytää? Äärimmäisen tärkeää on yhteistyö Ravintola-alan eri oppilaitosten kanssa. Uskon, että työharjoittelujaksot ja niiden sisältöjen huolellinen suunnittelu yhteistyössä oppilaitosten kanssa korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Joillekin opiskelijoille työn kautta oppiminen taas on koulunpenkillä istumista motivoivampaa. Tällöin esimerkiksi oppisopimus on hyvä vaihtoehto opiskelun muodoksi.

Niin ikään erilaiset työllistämiseen tähtäävät valtakunnalliset hankkeet, kuten nuorten työpajatoiminnat, tarjoavat hyvän mahdollisuuden päästä kiinni työelämään ja oppia sen pelisääntöjä. Myös tätä kautta olemme saaneet HYY Ravintoloihin hyviä osaajia. Vastavalmistuneen nuoren on usein haasteellista löytää se ensimmäinen työpaikka ilman työkokemusta. On arvokasta, jos työnantajalla on rohkeutta ja avarakatseisuutta tulla tässä tärkeässä elämänvaiheessa nuorta vastaan.

HYY Ravintolat täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Osana juhlavuotta uusimme vuoden alussa henkilökuntamme työasut. Toteutamme toukokuussa yhdessä Vantaan Nuorisopalveluiden nuorten työpajatoiminnan kanssa työpajapäivän, jossa ravintoloidemme huippuosaajat tulevat kertomaan pajalaisille työelämästä ja keskustelemaan heidän kanssaan. Samalla lahjoitamme Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:lle edelliset, käytöstä poistuneet työasumme. Tämä on yksi esimerkki toiminnasta, jollaista haluamme jatkossakin olla mukana tukemassa ja kehittämässä, samalla myös vastaus aiempaan kysymykseeni – nuoret löytää menemällä heidän luokseen.

Kotona minua odottaa kaksi tarhaikäistä. Opin heiltä joka päivä jotain uutta. Minä puolestani yritän kasvattaa heitä omalla esimerkilläni turvalliseen, oikeudenmukaiseen ja vastuulliseen arkeen. Myös tämä suhde perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Sekään ei tule annettuna, vaan on ansaittava – joka päivä.

Olli Rossi

Kirjoittaja on HYY Ravintoloiden henkilöstöresurssipäällikkö.

Kuva: Maru Lemmetty