Mitä kuuluu, Sambia?

Helen Banda on viisas ja lempeä ihminen. Hän on myös väsynyt – ja syystäkin. Helen on yksi Eastern Province Women's Development Associationin (EPWDA) perustajajäsenistä ja järjestön nykyinen toiminnanjohtaja. Hän on koko elämänsä uurastanut sambialaisnaisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi, ja urakka jatkuu vielä.

Suurimmaksi inspiraation lähteekseen Helen mainitsee miehen, isänsä.

– Isäni tapasi sanoa, että yhdestä naisesta voi löytyä neljä eri henkilöä – yksi tekee ruokaa, toinen siivoaa talon, kolmas synnyttää lapsia ja neljäs kasvattaa niitä. Häneltä opin, kuinka vahvoja me naiset olemme.

Ollessaan nuorempi Helen oli mukana perustamassa naisryhmää kotikylässään Itä-Sambiassa. Hänet valittiin ryhmän puheenjohtajaksi.

– Silloin tämä oli suuri juttu. Ryhmä, joka oli tarkoitettu ainoastaan naisille! Naisryhmä jos jokin oli vallankumouksellista tuon ajan Sambiassa.

Myöhemmin useamman kylän naisryhmät liittyivät yhteen ja muodostivat alueellisen yhdistyksen, josta kehittyi aikanaan koko itäisen provinssin kattava EPWDA. Helen muistelee, että alussa kylän miehet asennoituivat ryhmiin epäluuloisesti, eivätkä antaneet naisille lupaa poistua kodeistaan, saati matkustaa kaupunkeihin ja osallistua työpajoihin.

– Silloin ei ymmärretty miten hyödyllistä se on, että naiset kouluttautuvat ja oppivat uutta. Kun ihmiset ovat huomanneet koulutuksen hyödyt, naisia kannustetaan osallistumaan EPWDA:n järjestämiin koulutuksiin.

EPWDA:n kautta itäisen provinssin naiset ovat todella oppineet. EPWDA:n tavoite on aina ollut maaseudun naisten elämänlaadun parantaminen ja köyhyyden vähentäminen.

– Olemme kouluttaneet naisia juuri tällä tähtäimellä, Helen kertoo. Esimerkkeinä Helen mainitsee koulutukset maanviljelymenetelmistä ja naisten juridisista oikeuksista. Toiminnassa on korostettu yhteisöllistä toimintaa.

Helen vakuuttaa, että EPWDA on samalla ollut hänelle itselleen kuin yliopisto. Järjestötoiminnassa Sambian politiikka ja tasa-arvokysymykset ovat tulleet tutuiksi, kuten myös käytännön hankehallinto.

– Tutuksi on tullut myös kuittien merkitys ja tietokoneella kirjoittaminen!

HYYn ja EPWDA:n kolmivuotinen naisten ja tyttöjen lisääntymis- ja seksuaalioikeuksien hanke lähestyy loppuaan. Tietoa jatkosta odotetaan, ja samalla ikääntyvälle Helenille etsitään seuraajaa järjestön johtoon. Elämäntyönsä naisten oikeuksien parissa tehnyttä Heleniä ei kuitenkaan ole helppo korvata. Helenin motivaatio vuosien työlle on ollut vahva halu auttaa ihmisiä:

– Sitä vaan aina haluaa auttaa, kun näkee että jossain tehdään vääryyttä.

Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi Sambiassa riittää, ja seksuaali- ja lisääntymisterveys on tässä olennaista. Yli 12 prosenttia aikuisväestöstä on HIV-positiivisia, naiset saavat keskimäärin yli kuusi lasta ja äitiyskuolleisuus on korkealla. Kuitenkin vain 40 prosentille on saatavilla ehkäisyä. Sambialaisia on nyt lähes 14 miljoonaa, mutta YK:n ennusteiden mukaan Sambian väestö voi yli kolminkertaistua vuoteen 2100 mennessä. Vaikka Sambian bruttokansantuote on kasvanut lupaavasti, valtava väestönkasvu vaikeuttaa kaikkien kehitystavoitteiden saavuttamista.

Seksuaaliterveyshankkeella Itä-Sambiassa on ollut alusta asti monta ulottuvuutta: väestönkasvun hillitseminen, perhesuunnittelu, naisten oikeudet, terveyden parantuminen äideillä ja lapsilla, sekä myös miehillä tautien vähentyessä. Hanke syntyi luonnollisena jatkona naisten oikeusneuvontahankkeelle, sillä myös seksuaaliterveydessä on pohjimmiltaan kysymys naisten oikeuksien toteutumisesta; oikeudesta päättää omasta elämästään ja lapsiluvustaan.

Kirjoittanut: HYYn kehitysyhteistyökoordinaattori ja Sambia-hankeryhmä.

Kuvat: Ilona Kalliola