Mitä Sambiaan kuuluu juuri nyt?

Auto kaartaa koulurakennuksen pihaan ja voimme jo kuulla naisten laulun. Nurkan takana meitä odottaa naisten ryhmä, joka toivottaa meidät tervetulleeksi tanssien ja laulaen. On aika aloittaa Safe Motherhood Action Group eli SMAG-koulutus Kapachin kylässä Chadizassa Itä-Sambiassa.

HYYn kehitysyhteistyöhanke Sambiassa vuosina 2014–2016 keskittyy naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantamiseen Sambian Itä-provinssissa. Päätavoitteena on varhaisten avioliittojen sekä teini-ikäisten tyttöjen raskauksien vähentäminen, minkä myötä pyritään varmistamaan tyttöjen koulutuksen jatkuvuus. Lisäksi hankkeen avulla pyritään tukemaan jo raskaana olevia tyttöjä ja naisia. Lisää HYYn ja Eastern Province Women Development Association eli EPWDAn yhteisestä hankkeesta voit lukea täältä.

Yksi keino parantaa naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyttä ovat vapaaehtoisvoimin toimivat Safe Motherhood Action -ryhmät. EPWDA kouluttaa parhaillaan sekä mies- että naisjäseniä Safe Motherhood Action -ryhmiin alueille, joilla ryhmiä ei vielä ole tai jäseniä on vähän. Sambian valtio kouluttaa SMAG-jäseniä, mutta HYYn ja EPWDAn tuoma lisäapu on suuresti arvostettua ja tulee tarpeeseen. Tavoitteena on saada raskaana olevat ja synnyttäneet naiset käymään terveystarkastuksissa sekä vähentää kotona tapahtuvien synnytysten lukumäärää ja muun muassa näiden kautta pienentää äitien ja vauvojen kuolleisuutta.

SMAG-koulutus kestää viisi päivää, minkä aikana opitaan käytännön harjoitusten kautta tunnistamaan niin äidin kuin lapsenkin ongelmia raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. SMAG-jäsenet oppivat myös antamaan ensiapua kotona ennen kuin nainen ja vauva saadaan kuljetettua terveysasemalle. SMAG-jäsenille onkin iso tarve alueilla, joilla lähimmälle terveysasemalle on pitkä matka.

Koulutuksen jälkeen SMAG-jäsenten on tarkoitus järjestää tapaamisia omissa kyläyhteisöissään ja levittää sitä kautta oppimaansa tietoa laajemmalle ryhmälle. SMAG-jäsenet ovat korvaamaton apu terveysasemille, sillä SMAG-jäsenten kuukausiraporttien kautta saadaan tarkempaa tietoa muun muassa raskaana olevien naisten lukumäärästä sekä raskauden tai synnytyksen aikaisista ongelmista kylissä.

EPWDAn järjestämien koulutusten kautta saadaan yhteensä 60 uutta jäsentä Safe Motherhood Action -ryhmiin. On ollut upeaa nähdä, miten sitoutuneita ja motivoituneita ihmiset ovat olleet toimiakseen vapaaehtoisina SMAG-jäseninä ja auttaakseen yhteisöään sitä kautta. Koulutuksiin on osallistunut sekä miehiä että naisia ja ikähaarukka on vaihdellut 25-vuotiaista 60-vuotiaisiin. Valitettavan monilla osallistujista on omakohtaista kokemusta raskaana olevan naisen tai vastasyntyneen lapsen kuolemista.

Seuraavaksi HYYn ja EPWDAn hankkeessa keskitytään vaikuttamaan yhteisöissä toimiviin johtajiin. SMAG-koulutusten jälkeen alammekin valmistella perinteisten johtajien (traditional leaders) foorumeita, jossa johtajia koulutetaan aikaisten avioliittojen lainvastaisuudesta ja haitallisuudesta sekä tyttöjen koulunkäynnin tärkeydestä. Perinteiset johtajat nauttivat suurta kunnioitusta yhteisöissään ja heidän mielipiteitään kuunnellaan, joten on tärkeää saada heidät tukemaan hankettamme.

Sambia-päivänä sinulle tarjoutuu oivallinen tilaisuus antaa oma panoksesi naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantamiseksi Sambian itäisessä provinssissa. Haluan välittää teille jokaiselle lämpimät kiitokset jo näin etukäteen täältä Sambiasta!

Hanna Muilu

Kirjoittaja työskentelee Etvo-vapaaehtoisena HYY:n ja EPWDA:n yhteisessä kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa.

Kuvat: Hanna Muilu.

SMAG-koulutukseen-osallistuvat-naiset-toivottamassa-tervetulleeksi-tanssien-ja-laulaen. Kuva: Hanna Muilu.
SMAG-koulutukseen osallistuvat naiset toivottamassa meitä tervetulleeksi tanssien ja laulaen.

SMAG-koulutusta-luokkahuoneessa. Kuva: Hanna Muilu.
SMAG-koulutusta luokkahuoneessa.

Iltapaivan-kuumimmiksi-tunneiksi-opetus-siirrettiin-ulkosalle. Kuva: Hanna Muilu.
Iltapäivän kuumimmiksi tunneiksi opetus siirrettiin ulkosalle.

Koulutettavat-harjoittelemassa-ensiavun-antamista. Kuva: Hanna Muilu.
Koulutettavat harjoittelemassa ensiavun antamista.

Koulutettavat-valmistelemassa-rekisterikirjoja. Kuva: Hanna Muilu.
Koulutettavat valmistelemassa rekisterikirjoja, joihin he keräävät tietoja raskaana olevista ja synnyttäneistä naisista omissa kylissään.

Kapachin-kyla. Kuva: Hanna Muilu.
Kapachin kylää.