Naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyden sekä elämänlaadun parantaminen jatkuu Sambiassa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta aloitti kehitysyhteistyötoimintansa Itä-Sambian provinssissa jo vuonna 2001 paikallisen naisjärjestön Eastern Province Women Development Associationin eli EPWDAn kanssa. Toimivaksi todettu yhteistyö HYYn ja EPWDAn välillä jatkuu vuosina 2014-2016 ja pyrkimyksenä on yhdessä parantaa tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyttä sekä elämänlaatua Itä-Sambian maaseudulla. Tästä kaikesta kuuluu kiitos HYYn jäsenille, jotka ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamalla tukevat kehitysyhteistyötä Sambiassa.

Sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistamisella, naisten lisääntymisterveyden edistämisellä sekä erityisesti tyttöjen koulutuksen tukemisella katsotaan olevan valtava merkitys ja vaikutus yhteiskuntien hyvinvoinnille. Ihmisoikeusperustaisen kehitysyhteistyön lähtökohtana on naisen oikeus päättää omasta lisääntymisestään, avioliitostaan ja perhemuodostaan, jolloin myös eriarvoisuus yhteiskunnassa vähenee.

Vuonna 2013 päättyi HYYn ja EPWDAn kolme vuotta kestänyt seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöhanke. Sambialaisista kylistä kerätyn palautteen perusteella tarve jatkohankkeelle oli kuitenkin ilmeinen, minkä takia syntyi päätös hakea Ulkoministeriöltä rahoitusta vielä kolmen vuoden jatkohankkeelle. Yhteiset onnistumiset palkittiin viime joulukuussa, jolloin Ulkoministeriö antoi myönteisen rahoituspäätöksen.

Varhaiset avioliitot ja teiniraskaudet jatkohankkeen keskiössä

Jatkohankkeen kehitystavoitteet on suunniteltu ja rakennettu Sambiassa, yhdessä paikallisten työntekijöiden, vapaaehtoisten sekä yhteistyöjärjestöjen kanssa. Aikaisten avioliittojen sekä teiniraskauksien todettiin erilaisten selvitysten, tilastojen sekä kerätyn ryhmähaastatteluaineiston valossa heikentävän huomattavasti nuorten tyttöjen asemaa ja mahdollisuuksia Sambian maaseudulla. Varhaiset avioliitot sekä teiniraskaudet vaikuttavat haitallisesti esimerkiksi tyttöjen koulunkäyntiin, liian nuorella iällä alkanut raskaus lisää myös raskauteen ja synnytykseen liittyvien komplikaatioiden riskiä. Ongelmien taustalla voidaan nähdä muun muassa lisääntymisterveyteen liittyvän tiedon ja palveluiden puute.

UNFPA:n tutkimusten mukaan 49 % sambialaisista tytöistä avioituu 18 ikävuoteen mennessä ja lähes joka seitsemäs teini-ikäinen tyttö on raskaana. Itä-Sambiassa keskimääräinen syntyvyysluku on 7,1 jokaista naista kohden. Maan laki kieltää avioitumisen ennen 18 ikävuotta, mutta vahvan perinteen mukaan tyttö on naimaikäinen saavutettuaan murrosiän. Erityisesti nuorten tyttöjen synnytykset joko avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella huolestuttavat paikallisia. Myös kansallinen politiikka on ottanut vahvan kannan hyvien käytäntöjen edistämiseksi.

Mitä hankkeen aikana tehdään ja mistä rahoitus koostuu?

Hankkeen tavoitteena on teiniraskauksien ja varhaisten avioliittojen ehkäiseminen sekä raskaana olevien nuorten tyttöjen tukeminen erityisesti koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Projektin aikana paikallisille kerrotaan lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä osallistavien draamaesitysten sekä keskusteluryhmien avulla. Myös perinteisiä kylien johtajia koulutetaan hankkeen teemoista sekä varhaisten avioliittojen haitallisuudesta ja lainvastaisuudesta. Tietoisuutta lisätään hankekylissä entisestään jakamalla lisääntymisterveyteen liittyviä materiaaleja sekä lähettämällä radio-ohjelmia paikallisilla kielillä.

Hankkeen rahoituksesta 85 % saadaan Ulkoministeriön myöntämästä hanketuesta. 15 %:n omavastuuosuudesta katetaan 7,5 % vapaaehtoistyöllä ja 7,5 % opiskelijoiden lahjoituksina jäsenmaksun yhteydessä sekä UniCafeissa järjestettävän Sambia-päivän tuotolla. Sambiassa tehtävää työtä voi tukea lahjoittamalla haluamansa summan UniCafen kassalla Sambia-päivän yhteydessä sekä valitsemalla Sambia-päivän aterian UniCafessa kahdesti vuodessa. Jokaisesta herkullisesta ateriasta HYY Ravintolat lahjoittaa 0,10 euroa Sambiaan. Yhdessä mahdollistamme sen, että EPWDAn merkittävä työ naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta Sambiassa jatkuu!

Sambia-päivä UniCafeissa 9.4.2014

Sara Mäkäräinen

Kirjoittaja on kuudennen vuoden sosiologian opiskelija ja HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan jäsen.

Kuvat: Sara Mäkäräinen ja Ernest Kabulansando.

Sambia14-359_500x375

Paikallisia naisia noutamassa vettä kaivolta.

Sambia11-046_paakuva_645x320

Vasemmalta EPWDAn toiminnanjohtaja Helen, autonkuljettaja James ja johdon assistentti Fadales. Kuva otettu turvallista äitiyttä korostavan teemaviikon avajaisista.

Sambia14-103_500x375

Hankkeen vapaaehtoisia lounaalla. Paikalliset, hankkeen aikana koulutetut vapaaehtoiset ovat vastuussa kylätason aktiviteeteista.