Opiskelijaomisteista liiketoimintaa, opiskelijaa kuullen

Järjestimme keväällä HYY Yhtymän toimesta omistajahallinnon uusille edustajille koulutusta hallitustyöskentelyyn HYY Business Schoolissa.

Koulutustapahtumassa löysimme erään uuden omistajahallinnon edustajan kanssa vuosilukuyhteneväisyyden: hän syntyi samana vuonna, jona itse aloitin työnteon ylioppilaskunnan yritystoiminnassa.

Ei, en tuntenut valtaisaa vanhuuden tunnetta. Päällimmäisenä oli ilo siitä etuoikeudesta, että olen työelämässäni saanut työskennellä jatkuvasti uusiutuvan ylioppilaskuntanuorison kanssa.

Helsingin yliopiston opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseninä HYY Yhtymän yritysten omistajia. Opiskelijaomistajat osallistuvat päätöksentekoon yritysten hallitusten ja muiden hallintoelinten kautta. He tekevät päätöksiä, joiden vaikutus voi olla pitkäaikainen ja merkittävä koko yhtymän liiketoiminnalle.

Uusia omistajapäättäjiä tulee hallintoelimiimme useampi kymmen vuosittain. Vuodesta 2012 järjestetty Business School -koulutus on toteutettu yhteistyössä Aalto Executive Educationin kanssa.

Huhtikuun puolivälissä oli Business Schoolin tämän kevään viimeinen opintopäivä. Minulla on ollut ilo olla mukana näissä koulutustapahtumissa useiden vuosien ajan – ei sentään jatkuvasti kertaamassa, vaan osana omaa työtäni. Kollegani twiittasi viimeisenä koulutuspäivänä: ”Ilolla kuuntelen taitavia nuoria. Tästä vinkkelistä tulevaisuus näyttää hyvältä”. Yhdyn tähän.

Työtä opiskelijoiden hyväksi

Työssä motivoitumiseen, ainakin itselläni, vaikuttaa vahvasti työn tarkoituksellisuus – se, mitä varten ja millaisten päämäärien eteen työtäni teen. Tuskin esimerkiksi viihtyisin yrityksessä, jonka tulos jakautuisi eri veroparatiisien kautta ties minne.

HYY Yhtymän perustehtävä on ylioppilaskunnan opiskelijatoiminnan taloudellinen tukeminen sekä ylioppilaskunnan omaisuuden säilyttäminen ja kasvattaminen pitkäjänteisesti turvaamaan ylioppilaskunnan itsenäisyys ja toimintakyky. Se on yritysvastuullisuutta parhaimmillaan.

Yritystoimintamme rahoittaa kaksi kolmannesta ylioppilaskunnan toiminnasta, loput tulevat jäsenmaksutuotoista. Teemme työtä nykyisten opiskelijoiden ja tulevien opiskelijasukupolvien eteen.

Opiskelijan ääni kuuluu ja kantaa

Vuonna 2014 tarjosimme UniCafe-opiskelijaravintoloissa yli kaksi miljoonaa opiskelijalounasta – omistaja-asiakas on vahvasti läsnä palveluiden käyttäjänä. Asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen avoimessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa ovat ravintolatoimintamme lähtökohtia.

Pystyäksemme yhä parempiin suorituksiin toivomme asiakkailtamme päivittäistä palautetta kehittämiskohteista ja onnistumisista. Ruusuja, risuja ja uusia ideoita voi antaa joko ravintolapöydistä löytyvän QR-koodin kautta tai HYY Ravintoloiden verkkosivuilta – myös mobiilisti.

UniCafeiden vuosittaisen, laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset eivät pölyty mapeissa. Itse leikattava leipä, monipuolisempi salaattivalikoima, kauden raaka-aineiden laajempi suosiminen ja teemaviikot ovat esimerkkejä asiakkailta saatujen toiveiden toteutumisesta.

Myös osallistuminen yliopiston kampuksilla toimiviin ravintolatoimikuntiin opiskelijaedustajana on vaikuttamiskeino ja hyvä foorumi palautteen antamiseen ja kehitysehdotusten esille tuomiseen.

Lisää dialogia!

Yrityksenä ja sen edustajina olemme erilaisten kasvokkaiskohtaamisten lisäksi läsnä muun muassa verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja useissa sosiaalisen median kanavissamme.

Eräs kollega kirjoitti hiljattain intranetissämme dialogista:
”Dialogi on prosessi, yhdessä ihmettelyä, jossa arvokkainta ei ole valmiiden ratkaisujen tarjoaminen vaan hyvät kysymykset ja yhdessä oppiminen. Hyvässä dialogissa korostuvat läsnäolo, arvostaminen ja syväkuuntelu. Aito dialogi ei siis tarkoita kahta tai useampaa rinnakkaista monologia. Dialogi on yhteyden luomista, sillan rakentamista osallistujien välille”.

Minulla on sinulle pyyntö: seuraa meitä somekanavissamme, äläkä ainoastaan seuraa, vaan kommentoi, kysy, kyseenalaista, ehdota, haasta, kiitä – keskustele kanssamme. Tähdätään dialogiin – kasvokkain ja somessa!

Lea Jokio-Suramo

Kirjoittaja on HYY Yhtymän henkilöstö- ja viestintäjohtaja.

Somekanavat_250px

Facebook

Twitter

@HYYRavintolat

LinkedIn

hyy-group

Instagram

hyy_yhtyma