Sambialaiset päälliköt mukana lopettamassa lapsiavioliittoja

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Eastern Province Women’s Development Associationin yhteisessä kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa sitoutetaan perinteisiä johtajia lapsiavioliittojen lopettamiseen. Toiminta päälliköiden kanssa ei ole kuitenkaan ihan helpoimmasta päästä.

Päälliköillä, perinteisillä johtajilla (chiefs, traditional leaders) on edelleen kiistaton rooli sambialaisten yhteisöjen sosiaalisessa ja poliittisessa elämässä. Perinteisillä johtajilla on merkittävä rooli esimerkiksi maan ja muun omaisuuden omistajuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi perinteiset johtajat vastaavat perinteisen oikeuden (customary law) täytäntöönpanosta. Päälliköt eivät voi osallistua politiikkaan, mutta he ovat kuitenkin merkittäviä yhteistyökumppaneita Sambian valtiolle, erityisesti maaseudun kehitystä silmällä pitäen. Päälliköt tekevät paljon yhteistyötä myös kansalaisjärjestöjen (esimerkiksi EPWDA:n) kanssa.

Eräs Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Eastern Province Women’s Development Associationin yhteisen kehitysyhteistyöhankkeen toisen vuoden aktiviteeteista oli järjestää perinteisille johtajille foorumit, joissa keskustellaan lapsiavioliittojen syistä ja seurauksista, haitallisuudesta ja lainvastaisuudesta sekä lapsiavioliittojen vaikutuksista tyttöjen koulutukseen. Foorumeihin osallistui myös päälliköiden indunoita (neuvontantajia), kylien päämiehiä ja -naisia sekä alangizeja, jotka kouluttavat tyttöjä siitä, miten heidän tulisi kohdella tulevaa aviomiestään. Koulutus- ja terveydenhuoltosektorit sekä Sambian poliisi kertoivat foorumeissa lapsiavioliittojen haitoista omista näkökulmistaan. Foorumin päätteeksi päälliköt allekirjoittivat julistuksen, jossa he sitoutuvat lopettamaan lapsiavioliitot omilla hallintoalueillaan.

Päälliköiden kanssa työskentely ei ole maailman suoraviivaisinta toimintaa ja ennen kuin pääsimme järjestämään itse foorumeita, matkalle mahtui monta monituista vaihetta. Lähdimme liikkeelle perinteisten johtajien toimistolta (Ministry of chiefs and traditional affairs), jossa meille selvisi, että päälliköitä ei noin vain kutsutakaan foorumeihin, vaan meidän on ensin käytävä keskustelemassa heidän palatseissaan. Meni foorumien aikataulu uusiksi ja matkasimmekin ensin vierailluille jokaisen projektialueillamme toimivan päällikön palatsille. Jokainen vierailija, olipa kyse presidentistä tai minusta, on velvoitettu viemään päällikölle myös lahjoja vieraillessaan hänen palatsillaan.

Päälliköiden kanssa toimiminen onkin täynnä byrokratiaa ja protokollaa. Päälliköitä tervehditään aina polvistuen, taputukset tulee tehdä tietyssä rytmissä ja kunnioitusta osoittaa ”Yo chalo” -ilmaisulla. Päälliköillä on aina mukanaan vähintään yksi luutnantti, joka huolehtii päällikön turvallisuudesta ja käytännön asioista. Nähtävästi osasin toimia päälliköiden kanssa kiitettävästi, koska vieraillessamme Chadizassa päällikkö Mulolon palatsilla, hän halusi lahjoittaa minulle kiitokseksi kukon! Siinä minä sitten kökötin tapaamisen loppuun saakka kukko sylissäni.

Sambia-päivänä sinulle tarjoutuu loistava tilaisuus antaa oma panoksesi lapsiavioliittojen lopettamiseksi Sambian itäisessä provinssissa. Paikan päällä olleena voin kertoa, että Sambia-aterian valitseminen UniCafessa Sambia-päivänä ei ole turha sijoitus!

Lisätietoja HYY:n ja EPWDA:n kehitysyhteistyöhankkeesta: http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/kimppu-lehti/

Hanna Muilu

Kirjoittaja työskenteli Etvo-vapaaehtoisena HYY:n ja EPWDA:n yhteisessä kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa.

Kuvat: Hanna Muilu

Kuva_1
Ryhmätyö käynnissä Nyimbassa järjestetyssä foorumissa.

Kuva_2
Ryhmätyön tuloksia Nyimban foorumissa.

Kuva_3
Päällikkö Ndake allekirjoittamassa julistusta foorumin päätteeksi.

Kuva_4
Foorumin osallistujat kokoontuivat yhteiskuvaan foorumin päätteeksi Nyimbassa.

Kuva_5
Päällikkö Msoro pitämässä avauspuheenvuoroa Mambwessa järjestetyssä foorumissa.

Kuva_6
Ryhmätyöt käynnissä Mambwessa järjestetyssä foorumissa.

Kuva_7
Päällikkö Mnkhanya ja päällikkö Msoro allekirjoittamassa julistusta Mambwen foorumin päätteeksi.

Kuva_8
Foorumin osallistujat yhteiskuvassa Mambwen foorumin päätteeksi.

Kuva_9
Lahjakukkoni.