UniCafe, ansvarsfull HYY-affärsverksamhet

Vi driver 20 restauranger med student- och personalbespisning i huvudstadsregionen. Vi ägs av studenterna, som är medlemmar i Helsingfors universitets studentkår.

UniCafe studentrestaurangerna, Restaurang Serpens och WELL – restaurangtjänster av hög kvalitet, ansvarsfullt och professionellt producerade av nästan 200 fackmän inom restaurangbranschen.

För personalen erbjuder vi en inspirerande och intressant arbetsmiljö. Vid sidan av vår fantastiska personal, är de finländska råvarorna stjärnor i våra kök; eko- och Rättvist handlade produkter inte att förglömma.

Affärsverksamhet som ägs av studenterna

UniCafe är en del av HUS Gruppen, en mångsidig företagsgrupp som ägs av studentkåren vid Helsingfors universitet. HUS Gruppens affärsverksamhet består av fastighets-, placerings-, inkvarterings-, restaurang- och förlagsverksamhet.

Vi vill visa exempel på att det går att driva kvalitativ och framgångsrik företagsverksamhet på ett socialt, kulturellt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Läs mer om HUS Gruppens affärsverksamhet

 

 

 

Mångsidig restaurangverksamhet – allt sedan 1953

Under sin mer än 60-åriga historia har UniCafe befäst sin ställning som det största studentrestaurangföretaget i huvudstadsregionen.

UniCafe studentrestaurangernas uppgift är att stödja huvudstadsregionens universitets- och högskolestuderandes och utbildningsanstalternas personals arbete genom att tillhandahålla kvalitativa restaurangtjänster.

Vi är dock mycket mer än så; våra personal- och festrestauranger, liksom våra kaféer är naturliga träffpunkter i vardagen. Vi arrangerar därtill varje år hundratals representations- och festevenemang.

 

 

Ansvarsfullhet och vår värdegrund är hörnstenar i vår affärsverksamhet

För oss är ansvarsfull verksamhet verklighet, inte bara tomma ord.

Vårt företags huvudsyfte – att ekonomiskt stöda studentkårens studentverksamhet och att tillhandahålla tjänster som kan främja studenternas välbefinnande – är ansvarsfull företagsverksamhet när den är som bäst.

Den vinst som företaget delar ut, går i sin helhet till att stöda studentkårens verksamhet.

Läs mer om UniCafes värdegrund och ansvarstagande

 

 

 

Vårt arbete är att producera upplevelser för våra kunder

Kunden står i centrum i vår verksamhet. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet i samarbete med våra kunder.

Nöjda kunder är en del av vårt ledningssystem. Vi hoppas att våra kunder ger respons, så att vi ytterligare kan förbättra våra tjänster. Vi genomför varje år en omfattande kundundersökning och vi förbinder oss att utveckla vår verksamhet så att den beaktar den kundrespons vi får.

Hur har vi lyckats i vår betjäning? Ge respons, tala om för oss hur du vill att vi ska utvecklas och framför önskemål. Din åsikt är viktig för oss.

Vårt jobb är att producera upplevelser för våra kunder och deras kunder, till såväl vardag som till fest. Välkommen att bekanta dig med våra tjänster.

 

 

 

 

 

Ekonomi

Du finner noggrannare uppgifter om vår ekonomi och vår verksamhet i verksamhetsberättelsen och bokslutet, som publiceras varje år. Till ekonomin