UniCafe-sovelluksen käyttöehdot ja tietosuoja

Tustustu UniCafe-sovelluksen käyttöehtoihin sekä rekisteriselosteeseen alla.

UniCafe-sovelluksen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Oy HYY-Yhtiöt Ab (myös “palveluntarjoaja” tai “HYY-Yhtiöt”) UniCafe -nimistä mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” ”sovellus” tai “palvelu”). Palvelun omistaa ja tarjoaa Oy HYY-Yhtiöt Ab, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI, Y-tunnus: 0535669-8.

Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (myös ”asiakas”) ja HYY-Yhtiöiden välillä, ja määrittelevät asiakkaan ja HYY-Yhtiöiden palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Sovelluksen tarkoituksena on esittää asiakkaalle tietoa HYY-Yhtiöiden ravintoloiden ruokalistoista ja aukio-oloajoista, mahdollistaa HYY-Yhtiöiden valitsemien tuotteiden maksamisen sovelluksella, mahdollistaa opiskelijatodistuksen esittäminen sovelluksella HYY-Yhtiöiden ravintoloissa sekä tarjota HYY-Yhtiöiden asiakkaille palautekanava. Lataamalla sovelluksen asiakas hyväksyy, että Oy HYY-Yhtiöt Ab lähettää asiakkaalle palvelun välityksellä sähköistä suoramarkkinointia kuten tarjouksia ja tietoja tapahtumista.

Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Sovelluksen lataaminen tai palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.
Oy HYY-Yhtiöt Ab voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

Mobiilisovellus

Palvelu on Oy HYY-Yhtiöt Ab:n asiakkaille suunnattu asiakassovellus, joka sisältää HYY-Yhtiöiden ravintoloissa asioimiseen liittyvää tietoa ja etuja sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ravintoloihin liittyviä palveluja.

Palvelun käyttöönotto ei vaadi rekisteröitymistä, mutta vain rekisteröityneellä asiakkaalla on pääsy mm. sovelluksen kautta tehtäviin ostoihin, etuihin ja ravintoloihin liittyviin sähköisiin palveluihin. Rekisteröityminen tapahtuu Oy HYY-Yhtiöt Ab omalla nimellä ja edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

Asiakas hyväksyy, että palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen ja palveluun kirjautumisen jälkeen palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, kunnes hän poistaa sovelluksen laitteestaan. Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena palveluun. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnistaan palvelussa.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Oy HYY-Yhtiöt Ab:lle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. Oy HYY-Yhtiöt Ab:lla on tällöin oikeus estää palvelun käyttäminen asiakkaan käyttäjätunnuksella.

Opiskelijatunnistautumisominaisuutta käytettäessä Oy HYY-Yhtiöt Ab:lla on oikeus pistokoemaisesti pyytää käyttäjää todistamaan henkilöllisyytensä, mikäli halutaan varmistua käyttäjän henkilöllisyydestä. UniCafe-sovelluksen opiskelijatunnistautumisominaisuus kelpaa opiskelijatodistuksena vain Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ravintoloissa.

Mobiilisovelluksen käyttäminen

Oy HYY-Yhtiöt Ab myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.
Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.
Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoajan vastuu

Oy HYY-Yhtiöt Ab pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Oy HYY-Yhtiöt Ab vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista. Palvelu sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Oy HYY-Yhtiöt Ab ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Oy HYY-Yhtiöt Ab pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä.

Oy HYY-Yhtiöt Ab ei kuitenkaan takaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Oy HYY-Yhtiöt Ab ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Oy HYY-Yhtiöt Ab ei myöskään vastaa asiakkaan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Oy HYY-Yhtiöt Ab ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho. Oy HYY-Yhtiöt Ab ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Oy HYY-Yhtiöt Ab:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Oy HYY-Yhtiöt Ab:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Henkilötietojen käsittely

Oy HYY-Yhtiöt Ab huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Sovelluksen rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Evästeet ja paikkatiedot

Oy HYY-Yhtiöt Ab käyttää palvelussa evästeitä (myös ns. Cookie). Eväste on pieni palvelussa asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esimerkiksi Internet Explorer) tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa palvelussa vierailevien asiakkaiden (myös ns. kävijä) seurannan.

Evästeiden mahdollistaa esimerkiksi palvelun käyttäjämäärien ja muiden palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen palvelua käyttävistä asiakkaista.

Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia palvelussa sekä palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme aina evästeiden käyttöä palvelussa parhaan palveluelämyksen vuoksi.

Palvelun hyödyntäminen edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Käyttääkseen palvelua asiakkaan tulee hyväksyä, että Oy HYY-Yhtiöt Ab voi käsitellä asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen ja hyödyntämisen edellyttämässä laajuudessa. Oy HYY-Yhtiöt Ab ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, joihin asiakas on antanut suostumuksensa, minkä jälkeen sijaintitiedot hävitetään. Sijaintitietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Oy HYY-Yhtiöt Ab ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Muut ehdot

Mobiilisovellus saatetaan asiakkaan saataville sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakasta kehotetaan tutustumaan oman sovelluskaupan ehtoihin ennen palvelun käyttöönottoa. Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

Palveluntarjoaja

Oy HYY-Yhtiöt Ab
Y-tunnus 0535669-8
Osoite:
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
Puh: +358 50 355 9697

Sähköposti: kimmo.penninkilampi@hyy.fi

 Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Rekisteriseloste

Oy HYY-Yhtiöt Ab
UNICAFE-MOBIILISOVELLUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 22.8.2017

1. Rekisterinpitäjä

Oy HYY-Yhtiöt Ab (Jäljempänä UniCafe)
Osoite: Kaivokatu 10 A, 3.krs (PL 1099), FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 0535669-8

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Oy HYY-Yhtiöt Ab, Kimmo Penninkilampi, järjestelmäasiantuntija
Osoite: Kaivokatu 10 A, 3.krs (PL 1099), FI-00101 Helsinki
Sähköposti: kimmo.penninkilampi@hyy.fi
Puh: +358 50 355 9697

3. Rekisterin nimi

UniCafe-mobiilisovelluksen käyttäjätiedot

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteen mahdollistamiseksi. Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä mainontaan ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: Nimi, syntymävuosi, sukupuoli, opiskelupaikka, ruokailijaprofiili, käyttäjätunnus ja salasana.
Asiointitiedot: Ostotapahtumat.
Sovellukseen liittyvät tiedot: Käyttäjän annossuosikit, käyttäjän ruokavaliot ja allergeenit sekä käyttäjäryhmä.

Sovelluksen maksupalveluntarjoajan Danske Bankin tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan täällä.

Sovelluksen opiskelijatunnistuspalveluntarjoajan Frankin tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan täällä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot UniCafe-ravintoloiden kassajärjestelmissä. Googlen ja Facebookin kautta kirjautuneista käyttäjistä tallennetaan nimi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Teknisten ja käytännön vaatimusten vuoksi tietyt henkilötiedot voidaan käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevilla alihankkijoilla. Tällaiset alihankkijat ovat kuitenkin sopineet, että tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuvat ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

9. Rekisteritietojen tarkistaminen ja rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyt voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan tarkistaakseen, että heidän henkilötietonsa ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Muutokset voit tehdä sovelluksessa. Voit tarkistaa sinusta kerättyä tietoa ”Lataa Tietoni” -toiminnon avulla, ja tarvittaessa siirtää tiedot toiseen järjestelmään.  Rekisteröityjen pyynnöstä voidaan korjata tai poistaa kaikki epätäydelliset, epätarkat tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit poistaa käyttäjätunnuksesi ”Poista käyttäjätunnus”-toiminnon avulla, jolloin sinusta kerätyt tiedot poistetaan pysyvästi.