UniCafeiden HYY-alennus – mitä opiskelijat edellä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ravintolaliiketoiminta on useiden vuosien ajan antanut suoraa tukea opiskelijaomistajilleen ylimääräisen lounasedun kautta. Omassa ravintolayhtiössään asioiva omistaja-asiakkaamme on siis saanut lounaansa vielä valtakunnallista opiskelija-aterian enimmäishintaa edullisemmin.

Vuosien saatossa tämän alennuksen muodossa annetun edun suuruus on vaihdellut. Esimerkiksi vuoden 2013 aikana HYY-alennusta myönnettiin yhteensä 125 000 euron arvosta. Tämä on pienikatteisessa volyymiliiketoiminnassa merkittävä summa.

Kannattavaa liiketoimintaa, vastuullisesti

Finnish Business & Society ry (FIBS) totesi selvityksissään joitain vuosia sitten, että vastuullinen toiminta voi muun muassa nostaa yhtiön osakekursseja jopa 25 prosenttia. HYY Ravintolat ei ole pörssiyhtiö, mutta uskomme, että vastuullisilla teoilla ja valinnoilla on tulevaisuuden yritystoiminnassa merkitystä ja ne voivat tuoda kilpailuetua.

HYY Ravintoloiden etuna on, että omistaja-asiakkaamme arvioivat yrityksemme toimintaa vahvasti vastuullisuusnäkökulmien kautta. Ylioppilaskunta haluaa omalla esimerkillään näyttää, että vastuullinen yritystoiminta on mahdollista toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta tinkimättä.

Opiskelijaravintolatoiminnan haasteet ja HYY-alennus

Taloudellinen tilanne on yleisesti tällä hetkellä erittäin vaikea. Opiskelijaravintoloitsijoiden kannalta erityisen haasteellista on se, ettei opiskelija-aterian enimmäishintaa ole korotettu sitten helmikuun 2012. Kun hintaa ei ole sidottu yleiseen kustannusindeksiin eivätkä poliittiset päättäjät halua ärsyttää tulevia äänestäjiään hinnannousulla, kaikki opiskelijalounasta tarjoavat yritykset joutuvat pohtimaan keinoja, joilla taataan taloudellisesti kannattava toiminta ja aterioiden laatu.

HYY Ravintolat Oy:n hallitus on huhtikuussa 2014 tehnyt vastuullisuusperiaatteidemme mukaisen päätöksen. UniCafeissa HYYn jäsenille tarjottu omistaja-alennus päättyy 31.5. Näin toimien pyrimme varmistamaan, että meille tärkeät vastuullisuusnäkökulmat kyetään jatkossakin huomioimaan toiminnassamme.

Teoissa vastuullisuus punnitaan

Olen erittäin ylpeä omistajamme tekemästä päätöksestä. Mieleeni on tämän kevään keskustelujen pohjalta jälleen kerran tullut ajatus, että mitä opiskelijat tänään, sitä muut huomenna perässä.

Marraskuussa 2013 Taloustutkimus Oy:n tekemän TEP-yrityskuvatutkimuksen mukaan henkilöstöruokailun tärkeimpiä yrityskuvatekijöitä työelämän päättäjien mielestä olivat toimintavarmuus, hinta ja laatu. Tärkeitä asioita kaikki. Merkillepantavaa ja hieman myös huolestuttavaa minusta kuitenkin oli se, ettei vastuullisuutta ja erityisesti ympäristöasioita koettu tässä tarkastelussa kovin tärkeiksi.

Vastuullisuus ei saa olla ”mukava lisä”, joka hyvinä aikoina kaivetaan naftaliinista yrityskuvaa kaunistamaan. Pitkäjänteinen vastuullisen toimintakulttuurin rakentaminen vaatii kovaa työtä ja joskus vaikeitakin päätöksiä. Tässä opiskelijaomistajamme, huomisen työelämän päättäjät, näyttävät omalla esimerkillään suuntaa.

Arja Kosonen

Kirjoittaja on HYY Ravintoloiden toimitusjohtaja.

Kuva: Maru Lemmetty.