Vastuullinen johtaminen on tekoja

Teimmepä työksemme mitä hyvänsä, johdamme yksilöinä aina itseämme ja vastaamme tekosistamme, aivan kuten vapaa-ajallakin. Meillä jokaisella on työyhteisössämme valtavan suuri vaikutus siihen, miten johtamisen vastuullisuus kaikkine ulottuvuuksineen toteutuu, ei vähiten työilmapiirin osalta. Toki johtajilla ja esimiehillä vastuu on erityisen suuri.

Vastuullinen johtaminen ei toteudu korulauseiden ja hienosti muotoiltujen kliseiden kautta, vastuullinen johtaminen on tekoja. Jokaisen työyhteisön jäsenen jokapäiväisessä toiminnassa toteuttamia tekoja; valintoja, päätöksiä, sanomisia ja tapoja toimia.

HYY Ravintoloilla on 60 vuotta opiskelijaravintolatoimintaa takanaan. Yritystä on varmasti johdettu vastuullisesti kautta vuosikymmenten, niin omistajien kuin palkatun johdon taholta, kun näin hienoihin vuosikymmeniin on yritystoiminnassa ylletty.

Käytännön vastuullisuutta opiskelijaomistajan suuntaan ravintolatoiminta toteuttaa päivittäin muun muassa tarjoamalla opiskelevalle asiakkaalle monipuolisia, pääosin suomalaisista pääraaka-aineista valmistettuja lounasvaihtoehtoja, kuuntelemalla tarkalla korvalla opiskelijoiden mielipiteitä ja ehdotuksia sekä tarjoamalla joka päivä suoraa taloudellista tukea opiskelijalle päivittäisen lounaan muodossa (vuonna 2012 lähes 90 000 euroa).

Palveluiden toteuttamiseksi ravintolayhtiö tarvitsee yhteistyökumppaneita. Kumppaniksi ei kelpuuta ketä tahansa. Seula on tarkka, ja yritystoiminnan vastuullisuusperiaatteiden ja käytännön tekojen tulee kohdata. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sitoumukset ovat lähtötaso. Lisäksi edellytämme kumppaniemmekin toteuttavan omassa vaikutuspiirissään YK:n Global Compactin ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Vastuullinen johtaminen ei ole irrallinen johtamisen palikka, vaan toimintatapana sisäänrakennettu mekanismi kaikessa tekemisessä. Ydin löytyy tasa-arvoisuudesta, arvostamisesta, avoimuudesta ja laajakatseisuudesta. Johtaminen on reilua, oikeudenmukaista ja tuloksellista. Esimiesten ja asiantuntijoiden osalta esimerkkinä olemisen tärkeyttä ei tässäkään yhteydessä voi väheksyä.

Koko henkilöstö voi hyvällä asiakaspalvelulla ja myynnin aktiivisella tekemisellä edesauttaa vastuullisuuden toteutumista. Ilman nykyisiä ja tulevia asiakkaita sekä myyntituloja ei yrityksellä ole toimintaedellytyksiä. Ilman työpaikkoja vastuullista johtamistakaan ei tarvita. Taloudellisella vastuulla on moninaisia vaikutuksia.

HYY Ravintoloiden henkilökunta on useina vuosina saanut asiakastyytyväisyystutkimuksissa hyvät arviot asiakaspalvelusta. Käytännön vastuullista johtamista henkilökuntamme osalta ovat muun muassa yrityksessä toteutettavat henkilöstöpolitiikat, joiden avulla taloudellisesti vaikeampinakin aikoina kaikki työpaikat on pystytty säilyttämään. Yt-neuvotteluita ei ole käyty, kuten niin monilla muilla vastaavilla alan yrityksillä.

Pitkäjänteinen henkilöstöön panostaminen näkyy myös työsuhteiden kestossa, keskimäärin meillä viihdytään yli kahdeksan vuotta. Ilmapiiritutkimuksemme mukaan 90 prosenttia henkilöstöstä tulee mielellään töihin – tämä luku kertoo paljon myös vastuullisen johtamisen onnistumisesta.

Teot ja tekemättä jättämiset siis ratkaisevat, onko johtaminen vastuullista. Parhaatkaan aikomukset ja ajatukset eivät ole kovin arvokkaita, elleivät ne näy ja toteudu käytännössä.

Vastuullinen tulevaisuus ei rakennu itsestään. Haastan itseni ja Sinut, hyvä lukijani, rakentamaan vastuullista tulevaisuutta jokapäiväisten tekojen kautta. Yhdessä olemme ja saavutamme enemmän!

Lea Jokio-Suramo

Kirjoittaja on HYY Yhtymän henkilöstö- ja viestintäjohtaja.

Kuva: Maru Lemmetty.