Vastuullisuutta opiskelijalounaan hintaan

Verorahoin tuettua opiskelijalounasta tarjotaan valtakunnallisesti tällä hetkellä 114 eri ravintoloitsijan voimin 418 eri toimipisteessä. Näistä jokaisessa opiskelijan maksama hinta on ollut sama helmikuusta 2012 alkaen. Muutosta opiskelijan maksamaan hintaan ei ole odotettavissa - samalla hinnalla mennään kohta kolmatta vuotta.

Poliittisia päätöksiä ja päättämättömyyttä

Kompensoimaton kustannuspaine on tällä hetkellä jo miltei 12 prosenttia, eli 0,54 euroa. Kustannukset ovat nousseet, mutta hinta on sidottu poliittisiin päätöksiin. Normaali hintojen indeksitarkistus ei kuulu opiskelijalounaskonseptiin.

Opiskelijajärjestöt ovat vahvasti kiinnittyneet kantaan, että valtion ateriatuen on noustava samassa suhteessa kuin opiskelijalounaan enimmäishinta, jotta opiskelijan maksama osuus ei nousisi. Hinta määritellään valtion, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta, ateriatuki valtion budjetin kautta. Koska ateriatukeen ei ole näköpiirissä korotusta, eivät poliittiset päättäjät luonnollisestikaan halua tehdä ikävää päätöstä lounaan hinnankorotuksesta.

Tuloksena tästä on aterian laadun heikkeneminen ja yhden opiskelijasukupolven mahdollisuus lounastaa tulevien polvien kustannuksella. Minusta tällainen on lyhytnäköistä ja vastuutonta toimintaa.

Edullisen lounaan kallis hinta

Huolestuttavaa tilanteessa on myös se, ettei asiaa koeta kiinnostavaksi muiden kuin alalla toimivien yritysten keskuudessa. Alan toimijoiden huolena on, että vaadittujen kriteerien täyttävää opiskelijalounasta on yhä vaikeampi toteuttaa niin, että se olisi taloudellisesti järkevää.

Yritysten kädet ovat tämän tuotteen kohdalla tarkoilla kriteereillä sidotut. Kyse on myös vastuullisuudesta: satojentuhansien opiskelijoiden päivittäisestä lounaasta, jonka tulee täyttää sekä ravitsemukselliset että terveydelliset vaatimukset.

Opiskelijalounas on sekä kansantaloudellisesti että -terveydellisesti loistava tuote, oman aikansa erinomainen sosiaalinen innovaatio. Siitä kannattaa pitää kiinni ja huolehtia, että sen toteuttamiseen on kunnolliset edellytykset myös tulevaisuudessa.

Kolmessa vuodessa opiskelijalounaan valmistukseen tarvittavan kahden merkittävän tekijän, raaka-aineiden ja työvoiman, kustannukset ovat nousseet huomattavasti. On käsittämätöntä, ettei tätä tosiasiaa huomioida eikä siitä olla päätösvastuussa olevien tahojen toimesta edes valmiita keskustelemaan. Päättämättömyys tulee lopulta kalliiksi sekä yhteiskunnalle että alan toimijoille. Viime kädessä kovimman hinnan maksavat tulevat opiskelijat.

Arja Kosonen

Kirjoittaja on HYY Ravintoloiden toimitusjohtaja.

Kuva: Maru Lemmetty.