Vastuullisuus maistuu hyvältä

Osana Ylvaa vastuullisuus on yksi arvoistamme UniCafessa. Käytännössä se tarkoittaa arkipäivän tekoja ja valintoja, jotka näkyvät toiminnassa, tuntuvat palvelussa ja maistuvat lautasella.

Omistajamme Helsingin yliopiston ylioppilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystoimintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta tinkimättä.

Asiakasta arvostaen, ympäristöä kunnioittaen, henkilöstöstä huolehtien

Meillä Unicafessa vastuullisuus ulottuu toimintamme jokaiseen vaiheeseen. Se kulkee mukana palveluketjussa ja asiakaskokemuksessa aina www-sivuista lautaselle saakka.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännön arjessamme? Siitä voit lukea lisää alta.

Vastuullisesti lautaselle

Tyytyväinen asiakas

 • Asiakastyytyväisyys on toimintamme perusta. Käymme aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja seuraamme heidän tyytyväisyyttään palveluitamme kohtaan jatkuvasti.
 • Www-sivumme palvelevat asiakkaitamme kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuiltamme löytyvät lounaslistat tuoteselosteineen, energiasisältöineen ja erityisruokavaliotietoineen. Ravintoloiden yhteys- ja esteettömyystiedot ovat sivuilla helposti löydettävissä päivän lounaslistan yläpuolelta. Kunkin ravintolan tiedoista löytyy myös palautelinkki palautteen antamista varten. Sivumme ovat responsiiviset, ne taipuvat eri kokoisille näytöille ja päätelaitteille tehden sisällön selaamisesta mahdollisimman käyttäjäystävällistä.

Reilua ruokaa, ympäristöä kunnioittaen

 • Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaista, tuoteturvallisista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista valmistettua ruokaa.
 • Tavoittelemme elintarvikehankinnoissamme suomalaista alkuperää, sillä haluamme tukea suomalaista työtä ja työpaikkojen säilymistä – samalla varmistetaan tuotteiden jäljitettävyys ja tuotannon läpinäkyvyys. Riittävän laajan ja kilpailukykyisen tuotevalikoiman takaamiseksi hankimme tuotteita myös muualta, pääsääntöisesti Euroopasta.
 • Emme tarjoa uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja kalalajeja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suosimme vastuullisuussertifioituja kalatuotteita eikä ravintoloissamme tarjota WWF:n kalaoppaassa punaisella merkittyjä kaloja.
 • Ympäristökriteerit ovat osa hankintakriteereitämme.
 • Osoituksena sitoutumisesta ympäristötyöhön Unicafelle myönnettiin syyskuussa 2012  ympäristösertifikaatti ISO 14001.
 • Jokaisessa ravintolassamme toimii ympäristöagentti – työntekijä, joka kiinnittää erityistä huomiota työpaikkansa ympäristöasioihin.
 • Maaliskuussa 2014 nostimme ilmaston lounasaterian valintakriteeriksi. UniCafe osallistui Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n Ilmastolounas-hankkeeseen tarjoamalla UniCafe-opiskelijaravintoloissa hankkeen tuloksena syntyneitä Ilmastovalinta- ja Parempi Ilmastovalinta -ateriakokonaisuuksia. Teemaviikon jälkeen Ilmastovalinta-ateriat otettiin pysyvästi osaksi reseptiikkaamme.
 • Vuonna 2013 liityimme Portaat luomuun -ohjelmaan. Kaikki 26 UniCafe-opiskelijaravintolaa sijoittuivat ainoana ravintolaketjuna Suomessa portaalle 4.
 • Reilun kaupan tuotteita olemme tarjonneet vuodesta 1999, jolloin Reilun kaupan kahvi rantautui Suomeen. Tänä päivänä tarjoamme reiluja vaihtoehtoja useissa tuoteryhmissä teestä, kahvista ja mehuista suklaaseen ja banaaneihin.

Hyvinvoiva henkilökunta

 • Avoin ja kannustava johtamiskulttuuri on mielestämme avainasemassa rakennettaessa hyvinvoivaa työyhteisöä.
 • Mahdollisuus kehittyä on osa hyvinvointia – UniCafessa on monenlaisia urapolkuja ja me tuemme hankilöstömme kouluttautumista ja kannustamme itsensä kehittämiseen.
 • Monikulttuurinen ja tasa-arvoinen työyhteisömme tukee jokaisen jäsenensä hyvinvointia ja työssä onnistumista ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai kulttuuritaustaan katsomatta.
 • Kattavat ja henkilökunnaltamme kiitosta saaneet työterveyspalvelut sekä vapaa-ajan virkistys-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa koko Ylvan henkilökunnalle järjestävä ”Henksu” tukevat osaltaan  henkilökuntamme työssä jaksamista.

 

 

Arvopohja

Toimintaamme ohjaavat Ylvan arvot – pitkäjänteisyys, vastuullisuus ja dynaamisuus.

UniCafen perustehtävä, opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden hyvinvointia tukevien ravintolapalveluiden tuottaminen, on jo itsessään yhteiskunnalliseen hyvään pyrkivää.

Uskomme, että vastuullisesti ja ammattitaidolla toteutettujen ravintolapalveluiden ansiosta asiakkaidemme arki on terveellisempää, sujuvampaa ja maistuu paremmalta.

Lue lisää arvoistamme Ylvan sivuilta.

Sertifioitua vastuullisuutta

UniCafelle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti sekä ISO 9001:2008 -laatu­standardin mukainen sertifikaatti. Seuraamme Ylvassa vastuullisen toiminnan toteutusta useilla eri mittareilla sekä ulkopuolisten auditointien kautta. Kumppaneitamme ovat muun muassa WWF:n Green Office, YK:n Global Compact sekä Bureau Veritas. Toiminnasta raportoidaan julkisesti vuosikertomuksessa ja Ylvan www‐sivuilla.

Yhteistyössä

Meille vastuullisuus on myös aktiivista vaikuttamista.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on ravintola-alan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö. Toiminnassa edistetään alan yritysten toimintaedellytyksiä elinkeinopolitiikassa ja vaikutetaan toimialan vetovoiman sekä arvostuksen kehittämiseen.

Olemme sitoutuneet noudattamaan ja edistämään  Global Compactin kymmentä vastuullisen liiketoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta. Toimintamme vuosittainen raportointi on nähtävillä Ylvan verkkosivuilla.

FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Toimintaan osallistumalla hyödynnämme tietoa yritysvastuun trendeistä, parhaista käytännöistä ja työkaluista. Olemme mukana oppimassa ja ideoimassa uuttaa vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi.

UniCafe on ollut ensimmäisenä ravintola-alan yrityksenä mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa vuodesta 2007 lähtien. Kaikista tapaturmista ja läheltä piti-tilanteista opitaan käymällä tapahtumat henkilökunnan kanssa läpi ja sopimalla toimintatapamuutoksista kartoittaaksemme toiminnan riskit ja estääksemme vastaisuudessa tapaturmat.

Olemme vuodesta 2006 lähtien noudattaneet Green Office ympäristöjärjestelmää. Tehokas lajittelu, energiatehokkuuteen vaikuttaminen, ympäristöystävälliset toimistotarvikkeet ja toimintatavat, sähkön käytön ja lentomatkustamisen kompensointi ovat osa teoistamme.

 

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

UniCafen laatu- ja ympäristöpolitiikka noudattaa lainsäädäntöä ja muiden viranomaismääräyksiä sekä hyviä käytäntöjä. Toiminnassamme toteutamme perustehtäväämme ja huomioimme arvomme: dynaamisuuden, pitkäjänteisyyden ja vastuullisuuden.

Toimintaamme ohjaavat

o HYYn omistajastrategia-asiakirja

o Ylvan liiketoimintastrategia ja

o Ravintoloiden liiketoimintastrategia

Omistajastrategia-asiakirjassa ylioppilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystoimintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristöllisesti vastuullisesti toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta kuitenkaan tinkimättä. Omistajastrategian tavoitteiden mukaisesti Ylva Palvelut Oy:ssä toteutetaan muun muassa ympäristövastuuta.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen niin oman toiminnan osalta kuin vaikuttamalla ympäröivään yhteiskuntaan on lähtökohta Ylvan ympäristövastuullisuuden tekojen toteuttamiselle. Kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä ovat ympäristövaikutukset ja toiminnassa pyritään minimoimaan aiheutetun jätteen määrä sekä kierrättämään mahdollisimman paljon.

Ylva toteuttaa sosiaalista vastuutaan kuuntelemalla asiakkaitaan sekä kehittämällä toimintaansa heidän toiveensa huomioiden. Ylvassa edistetään henkilöstön yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmassa linjatulla tavalla ja osallistutetaan työntekijöitä toiminnan suunnitteluun. Ylvassa tehdään yhteistyötä vastuullisesti toimivien kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.

Kulttuurista vastuuta toteutetaan voitonjakona HYYlle mahdollistamaan monipuolista ylioppilaskulttuuria ja edunvalvontaa. Ylva huolehtii ylioppilaskunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja niiden kiinteistä. Suomalaisen ruokakulttuurin edistäminen on osa yhtymän toteuttamaa kulttuurista vastuullisuutta.

Ylva raportoi vastuullisesta toiminnasta www-sivuilla, intranetissä sekä yhtiön ja hallituksen kokouksissa. Ulkopuoliset sitoumukset, kuten Global Compact ja Green Office, määrittävät osaltaan raportoitavia asioita.

UniCafe ravintolat noudattavat ISO 9001 laatujärjestelmää, jonka osana on ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän avulla kehitämme toimintaamme vastataksemme asiakasvaatimuksiin. Olemme määritelleet konkreettiset laatu- ja ympäristötavoitteet ja ne ovat aikajänteeltään erilaisia. Sitoudumme seuraamaan niiden kehittymistä sekä toteutamme jatkuvan parantamisen periaatetta toiminnassamme. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä sekä hyviä käytäntöjä.

Ympäristöjärjestelmässä hyväksymme liiketoiminnan tulostavoitteissa ympäristönäkökohdista aiheutuvat kulut, ennaltaehkäisemme ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ja haitallisia vaikutuksia, edellytämme käyttämiemme palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien sitoutumista ympäristöperiaatteisiimme ja ympäristötavoitteisiimme. Ympäristökriteerit sisältyvät hankintakriteereihin.

Ympäristöasioiden toteutusta ja kehitystä seurataan eri sidosryhmien taholta myös Ylvan vastuullisen toiminnan raportoinnissa yhtymän kotisivuilla.

Jokaisessa ravintolassa ja tukipalveissa on ympäristöagentti, joka vie ympäristöasioita eteenpäin tavoitteiden mukaisesti ravintolapäällikön/vuorovastaavan apuna. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan ympäristötavoitteiden toteutumisesta ja on velvoitettu noudattamaan tapaamme toimia ja antamaan palautetta virheistä ja poikkeamista niiden korjaamista varten.

Toimimme vastuullisesti ja kerromme toiminnastamme avoimesti. Vastaamme omistajan tavoitteisiin. Olemme työntekijöilleen ja omistajan edustajille kannustava, innostava ja heitä tukeva työympäristö. Arvostamme henkilökuntaamme ja mahdollistamme heidän kehittyä ja kouluttautua alan parhaiksi ammattilaisiksi.

Laatu- ja ympäristöpolitiikan toteutumista ja soveltuvuutta seurataan säännöllisesti ohjausryhmän palavereissa.

Ylvan (ent. Oy HYY-Yhtiöt Ab:n) johtoryhmä on 26.3.2019 hyväksynyt laatu- ja ympäristöpolitiikan vuodelle 2019.